Kosteusmittaus ja kaasun koeponnistus 125€
Koeponnistus 60€
Varauslista on toimistolla.

Muista töistä sovittava erikseen tapauskohtaisesti.

Botnia Vaunuhuolto oy
Kuusistontie 5
35320 Hirsilä
Markku Miljard
050 570 1775
vaunuhuolto@hotmail.fi